De wegkapiteins zijn herkenbaar aan de tricolore kapiteinsband.

 

Zij zijn er niet om de baas te spelen, maar begeleiden de groepen om onze sport veilig en in goede samenhang te kunnen uitoefenen.  Ook zij komen hun hobby uitoefenen – van de leden wordt daarom verwacht dat zij de taak van de wegkapiteins gemakkelijker maken en accepteren.

 

Samen met de wegkapiteins houdt iedereen rekening met de afspraken over de snelheid van de groep en houdt het samen uit samen thuis principe in het oog.  De wegkapiteins bepalen of er al dan niet mogelijkheid is tot het rijden van een “finale”.  De rijbaan moet daarvoor geschikt zijn en veiligheid staat voorop.

 

Er zal worden gezorgd dat in iedere groep minstens één wegkapitein meerijdt.

Zij zijn het aanspreekpunt voor leden over hun “fietsniveau”.  Aarzel dus niet om de wegkapitein(s) tijdig op de hoogte te brengen als jullie vinden dat het te snel gaat of als een ander probleem zich voordoet. 

 

De wegkapiteins zullen met de leden overleggen indien zij menen dat deze in een verkeerde groep fietsen voor hun niveau (zowel naar hoger als lager niveau).

 

De wegkapiteins zijn vrijwilligers die het goede verloop van de ritten begeleiden, maar dragen geen aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen.